We are playing every day. Let me know on SKYPE kaja_from_earth or ICQ 649-933-647 and you can join us.

Leden 2011

Laguje celá rodina...

25. ledna 2011 v 20:21 | kaja |  Others in CZ
Lagování bývá  způsobeno hlavně pomalým internetovým připojením, tudíž by se to mělo v dnešní době stávat už jsen zřídka. Atomic Bomberan je totiž v tomto ohledu celkem nenáročná aplikace, pokud ovšem někdo během hry, nestahuje nějaký ten gigový film z torrentů, že?
Hraní  AB po internetu vyžaduje rychlost pouhých 512 kbit/s jak download, tak upload.

Lagování tedy může být způsobeno buď mizernou rychlostí:
- downloadu, což se projeví tím že hráč sám sebe vidí plynule, ale ostatní se trhají,
- nebo uploadu, kdy heráč vidí sebe i ostatní plynule, ale ostatní hráči ho vidí trhaně

Takovym místním prebornikem v lagování je uživatel NeoN, který má bud internet od vodafonu nebo během hry úmyslně prerusovane vypíná a zapíná modem.

jeho teleportační časoprostorové skoky,
jeho plamen, který likviduje všechno a všude, aniž by vůbec kdy položil nějakou bombu,
jeho nezničitelné hologramy,  rozseté napříč hrací plochou,
jeho maskovací technologie, jejíž úroveň zatím nemá konkurenci, a díky níž NeoN čas od času prostě bez varování zmizí a už se do konce hry neobjeví,
a jeho bomby, které projdou skrz vás, skrz cihlu i skrz kámen a nedají se nijak zastavit, odkopnout ani odboxovat,

ve mně vyvolávají dojem, že tuto disciplínu Neon provozuje závodně a utvrzují mě v závěru, že se stále ještě je co učit.


ATOMIC BOMBERMAN - TUTORIALS FOR INTERNET PLAYING

22. ledna 2011 v 12:06 | kaja |  All Tutorials! Choose your language!german
free counters


Come giocare ad Atomic Bomberman attraverso internet (ITA)

22. ledna 2011 v 6:05 | ezio, xam
Alta velocitŕ manuale senza registrazioneSettaggi si connessione & SO
Il giocatore che crea ils erver deve avere un IP pubblico e aprire la porta 7895.

WINDOWS XP - eseguire bm95.exe
WINDOWS 7 - eseguire bm95Win7.batE ora, giochiamo
0) Chiudi torrent :)
1) Avvia bm95.exe (bm95Win.bat)
2) Nel campo OPZIONI scrivi il tuo NODE NAME
3) I giocatori che hanno creato il server scelgono il file di schema nelle (SCHEME FILE) opzioni e regolano il tempo (PLAY TIME)
4) I giocatori che hanno creato il server (Select Start Network game)
5) Gli altri giocatori si collegano a lui (Join Network game)
6) Se tu sei in JOIN NETWORK MENU e non vedi server, premi F5 per aggiornare


------------------------------------------------------------------------------------00000000000000000000000----------------------------------------------------------------------------------


Parte facoltativa


Istruzioni per la registrazione al club internete Atomic Bomberman
1) Esegui la seguente pagina nel tuo browser "http://bomberman.spb.ru/"
2) Sotto le parole colorate ATOMIC BOMBERMAN INTERNET CLUB , ossserva le linee con i seguenti links (FAQ - Регистрация - Поиск - Вход)
3) Fai click sul secondo link per la registrazione
4) Si aprirŕ una pagina con due pulsanti, fai click sul primo pulsante per accettazione delle condizioni
5) Si aprirŕ una pagina con 5 campi vuoti, 2 campi pieni e il codice.
6) Scrivi il tuo nick nel primo campo vuoto.
7) Scrivi la tua e-mail nel secondo campo e nel terzo campo.
8) Scrivi la tua password nel quarto campo e nel quinto campo.
9) Scrivi il codice e fai click sul pulsante di sinistra ( č in grassetto e la prima lettera č O).
10) Alla tua mailbox sarŕ inviata una mail con un link di attivazione che dovrai cliccare per completare la registrazione.
11) Ora apri la cartella BOMBERMAN e apri il file bmudp.ini
12) Sulla linea "USER" scrivi il tuo nick come da punto 6.
13) Sulla linea "PASSWORD" scrivi la tua password come da punto 8.
14) Ora esegui "bm95chat.exe" nella cartella BOMBERMAN e potrai vedere altri giocatori bomberman.
Bomberman chat
Bomberman chat e' in linguaggio russo. Nell'angono in basso a sinistra e' mostrato il numero dei giochi attivi.


free counters

Ako rozchodiť Atomic Bomberman po internete (SVK)

19. ledna 2011 v 7:22 | kaja
Rýchlonávod bez registrácie

Nastavenie pripojenia a OS
Ten kto vytvára server musí mať verejnú IP adresu a otvorený UDP port 7895 na routeru.

WINDOWS XP - Spustiť priamo z adresára súbor bm95.exe
WINDOWS 7 - spustíš priamo z adresára súbor bm95win7.batA teraz už priamo k hre
0) Vypneme si torrenty:)
1) Spustíme súbor bm95.exe (bm95win7.bat)
2) V OPTIONS si každý musí nastaviť vlastné NODE NAME.
3) Ten kto vytvára server, vyberie v OPTIONS scheme file (mapu) a nastavi TIME.
4) Ten kto vytvára server, spustí hru cez >> Select Start Network game <<
5) Ostatní sa k nemu pripojí cez >> Join Network game <<
6) Ak si v JOIN NETWORK MENU a nevidíš server, stlač kláves F5 pre aktualizáciu


------------------------------------------------------------------------------------00000000000000000000000----------------------------------------------------------------------------------


Nepovinná časťNávod na registráciu v Atomic Bomberman internet clubu
1) Zapni internetový prehliadač a spusť túto stránku "http://bomberman.spb.ru/"
2) Hore, pod farebným nápisom ATOMIC BOMBERMAN INTERNET CLUB si všimni riadku so štyrmi odkazy (FAQ - klikiháky - kratšie klikiháky - najkratšie klikiháky)
3) Klikni na ten druhý odkaz (najdlhšie klikiháky), to je registrácia
4) Ak sa všetko podarilo, objavila sa stránka s množstvom klikiháky a pod tým dve možnosti, klikni hneď na tú prvú, ide o súhlas že rozumieš všetkému čo sa tam píše:)
5) Teraz by si mal vidieť stránku s piatimi prázdnymi políčkami, dvoma vyplnenými a jedným kódom na opísaní
6) Do prvého prázdneho políčka napíš tvoje prihlasovacie meno
7) Do druhého a tretieho políčka napíš svoj email
8) Do štvrtého a piateho políčka tvoje heslo
9) Opíš kód z obrázku a klikni na ľavé tlačidlo (je tučným písmom a začína na písmeno O)
10) Do 24 hodín ti dôjde aktivačný email s odkazom, na ktorý je potrebné kliknúť na dokončenie registrácie
11) Teraz otvor zložku "BOMBERMAN" a edituj súbor "bmudp.ini"
12) Na riadok "USER" miesto otáznikov napíš svoje prihlasovacie meno (pozri bod 6)
13) Na riadok "PASSWORD" napíš miesto otáznikov svoje heslo (viď bd 8)

Bomberman chat
Chat je v azbuke, ale dúfam že o takomto čase už už sa mi ho podarilo rozspamovat medzi Čechmi a Slovákmi tak vehementne, ze sme v presile (a čoskoro ovládnete celú rus)
Vľavo v rohu dole je zobrazený počet aktívnych hier. Kedykoľvek niekto vytvorí hru, zmení sa červená nula na zelenú jedničku. (Alebo dvojku, trojku, atď)Tipy a triky
* Keď v hlavnom menu pridržíte kláves "Ctrl" a šesťkrát stlačíte klávesu "E" spustí sa Vám editor máp
* V menu pre výber hráčov vykonaní predchádzajúcich krokov päťkrát kláves "C" a objaví sa Vám tabuľka s tromi inak neprístupnými módy pre hru jedného hráča
* Ak si chcete urobiť screeshot z hry stlačte "Alt" + "C", obrázok sa uloží do hlavného adresára hry (kláves PrintScreen nefunguje)
* Hru možno kedykoľvek ukončiť klávesom "F10" bez straty bodu
* V zložke Data / Res môžete editovať obrázky herných polí a power-upov (nesmiete ale zmeniť ich rozmery!)
* Ak hráte v tímoch, chcete si vybrať napr čierneho hráčov v červenom tíme, ale on je nastavený v bielom, stačí na ňho prejsť šíkou a stlačiť klávesu "T"
* Ak zakladáte hru, môžete v player menu, kde si vyberáte hráča, prepísať akéhokoľvek hráča stlačením tlačidla "o" alebo "0" (v prípade že vám niekto zaberie vašu obľúbenú farbu)
* Ak chcete ukončiť hru a nechcete sa preklikávať do menu cez F10 a 3xEscape, stačí stlačiť "Ctrl" + "Q"free counters

Як грати в Atomic Bomberman через Інтернет (UKR)

18. ledna 2011 v 15:44 | Pashik


Швидкий мануал без реєстрації


Налаштування з'єднання і операційної системи
Гравець, який створює сервер повинен мати публічну IP адресу і відкритий порт 7895.


Windows XP - Запустіть файл bm95.exe.
WINDOWS 7 - Запустіть файл bm95Win7.batТепер в гру
0) Закрити торренти:)
1) Запускаємо bm95.exe (bm95Win.bat)
2) У опціях вводимо ім'я ("Node Name")
3) Гравець, який створює сервер вибирає карту в опціях і встановлює час.
4) Гравець, який створює сервер вибирає (Select Start Network game)
5) Інші гравці під'єднуються до нього (Join Network game)
6) Якщо ви знаходитесь в JOIN NETWORK MENU і не бачите сервер, нажміть клавішу F5 для актуалізації


------------------------------------------------------------------------------------00000000000000000000000----------------------------------------------------------------------------------


Додаткові частини


Інструкції для реєстрації в інтернет-клубі Atomic Bomberman
1) Відкрийте цю сторінку у вашому інтернет-браузері "http://bomberman.spb.ru/"
2) Під кольоровим написом ATOMIC BOMBERMAN INTERNET CLUB, знайдіть рядок з чотирма посиланнями (FAQ - Регистрация - Поиск - Вход)
3) Клацніть по другому посиланням (Регистрация), це реєстрація
4) Тепер ви можете бачити сторінку із двома кнопками, натиснути першу кнопку, для згоди з умовами.
5) Тепер ви можете бачити сторінку з п'ятьма порожніми полями, 2 заповненими полями та код.
6) Напишіть ваш нік у перше порожнє поле.
7) Напишіть адресу своєї електронної пошти у друге і третє поле.
8) Введіть свій пароль у четверте та п'яте поле.
9) Введіть код і натисніть на кнопку Отправить
10) На вашу електронну пошти буде відправлено електронного листа з посиланням для активації, який ви повинні натиснути на для завершення реєстрації.
11) Тепер відкрийте папку Bomberman і відредагуйте файл "bmudp.ini"
12) В рядку "USER", введіть свій нік. (той, що у пункті 6)
13) В рядку "PASSWORD ", введіть пароль. (той, що у пункті 8)
14) Тепер запустіть файл "bm95chat.exe" у папці Bomberman, і ви побачите інших гравців Bomberman.


Bomberman чат
Чат (bm95chat.exe) на російській мові. У лівому нижньому куті відображається кількість активних ігор.


free counters

Comment jouer a Atomic Bomberman sur Internet (FRA)

16. ledna 2011 v 14:14 | kaja & nico


Guide simplifié sans inscription


Paramètres Connection & OS
Player, le serveur actif, doit avoir une adresse IP publique et ouvrir le port 7895.

WINDOWS XP - simplement exécuter le fichier "bm95.exe" .
WINDOWS 7 - simplement exécuter le fichier bm95Win7.batA présent pour le jeu
0) Fermer les fichiers torrents :)
1) Exécuter bm95.exe (bm95Win.bat)
2) Dans OPTIONS définir votre nom (NODE NAME)
3) Player, hôte du jeu choisir "scheme file" dans les options et régler l'heure (TIME)
4) Player, hôte du jeu choisir (Select Start Network game)
5) Les autres joueurs voulant de joindre à la partie (Join Network game)
6) Si vous etes dans le menu rejoindre le réseau et ne voyez aucun serveur, appuyez touche F5 pour actualiser


------------------------------------------------------------------------------------00000000000000000000000----------------------------------------------------------------------------------


Partie optionnelleIncructions pour l'enregistrement sur internet de Bomberman Atomic club
1) Exécutez cette page dans votre navigateur internet "http://bomberman.spb.ru/"
2) Sous le titre ATOMIC BOMBERMAN INTERNET CLUB, chercher la ligne avec 4 liens (FAQ - Регистрация - Поиск - Вход)
3) Cliquez sur le second lien (Регистрация), c'est pour s'enregistrer
4) Une page apparaît avec deux boutons, cliquez sur le premier bouton, accepter les conditions.
5) Une autre page apparaît avec 5 champs vides, 2 lignes puis un code à renseigner.
6) Renseignez votre pseudo dans le premier champ vide.
7) Inscrivez votre e-mail dans la deuxieme et le troisieme champs.
8) Écrivez votre mot de passe pour le domaine dans le quatrieme et cinquieme champs.
9) Saisissez le code et cliquez sur le bouton gauche (c'est un mot en gras commançant par O)
10) Un email vous sera envoyé pour l'activation, cliquer sur le lien pour finir l'inscription.
11) Maintenant, ouvrez le répertoire BOMBERMAN et éditer le fichier "bmudp.ini"
12) Sur la ligne "USER", écrivez votre pseudo. (voir ligne 6)
13) Sur la ligne "password", écrivez votre mot de passe. (voir ligne 8)
14) Maintenant, éxecutez "bm95chat.exe" dans le dossier BOMBERMAN et vous verrez d'autres joueurs Bomberman.


Bomberman chat
Chat (bm95chat.exe) est en langue russe. Dans le coin inférieur gauche est représenté le nombre de jeux actifs.

free counters

Cum sa joci Atomic Bomberman pe Internet (ROM)

14. ledna 2011 v 23:00 | george.xi

Manual rapid fara inregistrare:Setari de conexiune si SO
Jucatorul care creaza jocul trebuie sa aiba deschis portul 7895.

WINDOWS XP - Ruleaza bm95.exe, asta e tot.
WINDOWS 7 - Ruleaza bm95Win7.batIn joc
0. Inchide torentele
1. Ruleaza bm95.exe sau bm95Win7.bat
2. In OPTIONS steaza NODE NAME
3. Jucatorul care face server trebuie sa aleaga schema (SCHEME FILE) si timpul de joc (TIME)
4. Apoi alege 'Start Network Game'
5. Ceilalti jucatori care vor sa se conecteze dau pe 'Join Network Game'
6. Daca vrei sa te conectezi si nu vezi server-ul, apasa F5 pentru refresh


------------------------------------------------------------------------------------00000000000000000000000----------------------------------------------------------------------------------


Opţional parteInstructiuni de inregistrare pe clubul online de Atomic Bomberman:
1. Intra pe urmatoarea pagina in browser: "http://bomberman.spb.ru"
2. Sub cuvintele colorate ATOMIC BOMBERMAN INTERNET CLUB, cauta linia cu 4 linkuri (FAQ - Регистрация - Поиск - Вход)
3. Da click pe al doilea link (Регистрация), pentru a te inregistra
4. Acum poti vedea pagina cu conditiile de folosire, apasa pe primul buton
5. Urmeaza o pagina cu 5 campuri goale, 2 campuri pline si codul
6. Scrie-ti nick-ul in primul camp gol
7. Scrie-ti mail-ul in urmatoarele doua campuri
8. Scrie-ti password-ul in campurile patru si cinci
9. Scrie codul si da click pe butonul din stanga, care incepe cu O
10. Intra pe mail si da click pe linkul de activare
11. Deschide folderul BOMBERMAN si editeaza fisierul 'bmudp.ini'
12. Pe linia 'USER' scrie-ti nick-ul. (viz 6.)
13. Pe linia 'PASSWORD' scrie-ti password-ul. (viz 8.)
14. Ruleaza 'bm95chat.exe' din folderul BOMBERMAN si ii vei vedea pe ceilalti jucatori de bomberman.


Chat-ul Bomberman
Chat-ul (bm95chat.exe) este in rusa. In coltul din stanga-jos este afisat numarul de jocuri active.


free counters

Návštěvnost

13. ledna 2011 v 9:16 | kaja |  Help with translation
Tutorial for playing Atomic Bomberman on the Internet is now in 11 languages.
The translation into other languages is under construction.
If you speak Hungarian, Portuguese, Croatian, Finnish, Chinese, Greek, Norwegian or Japanese let me know on ICQ 649-933-647 .

Help with the translation, Europe will thank you. ;)


free counters

Как играть в Atomic Bomberman через интернет (RUS)

13. ledna 2011 v 6:59 | alex
быстрый способ начать играть (без регистрации)
Настройка OS и интернета для игры
игрок который создает игру должен иметь публичный/белый/внешний IP адрес и открытый порт 7895

WINDOWS XP - запустите bm95.exe, всё!
WINDOWS 7 - запустите bm95Win7.bat


Теперь непосредственно к игре
0) закройте торрент клиенты
1) запустите bm95.exe (bm95Win7.bat)
2) в меню options выбирите себе ник (node name)
3) игрок, создающий игру в меню options выбрирает карту (scheme) и длительность раунда (time)
4) далее для создания игры жмем Start Network game
5) остальные игроки жмут Join Network game (если вы не видите в списке созданной игры, нажмите f5)

------------------------------------------------------------------------------------00000000000000000000000----------------------------------------------------------------------------------


Дополнительные части


иструкция по регистрации в питерском интернет клубе посвященному игре Atomic Bomberman
4. теперь открываем папку с игрой и изменяем файл "bmudp.ini"
в строке "USER" пишем свой ник (Раздел 2)
в строке "PASSWORD" пишем пароль (Раздел 2)
5. теперь запускаем "bm95chat.exe" и договариваемся об игре с другими игроками

free counters

Como jugar atomic bomberman por el internet (SPA)

11. ledna 2011 v 19:19 | daniel ziemann
Manual rapido sin registrar
o aqui >>> baja el juego (arquivo ZIP)Configuracion de la conexion y sistema operativo
El jugador quien esta creando el servidor debe tener direccion publica de proveedor de internet y puerto abierto 7895.

WINDOWS XP - Haz click en el arquivo bm95.exe. Es todo que tienes que hacer.
WINDOWS 7 - Haz click en el arquivo bm95Win7.bat


Y ahora al juego
0) Cierra los torrents :)
1) Opera bm95.exe (bm95Win7.bat)
2) En OPTIONS escribe el nombre de tu nodo (NODE NAME)
3) El jugador, quien esta creando el servidor debe seleccionar el arquivo de esquema (SCHEME FIILE) en opciones y debe poner la hora. (TIME)
4) El jugador, quien esta creando el servidor debe seleccionar empieza juego de la red (start network game).
5) Otros jugadores pueden conectarse por unir con juego da la red (Join Network game)
6) Si estats en menu JOIN NETWORK y no pudes ver el servidor, oprime F5 para actualizarlo.


------------------------------------------------------------------------------------00000000000000000000000----------------------------------------------------------------------------------


Parte opcional


Instrucciones para registrarse con el club de atomic bomberman
1) Pon esta pagina en tu browser "http://bomberman.spb.ru/"
2) Abajo de las palabras coloradas atomic bomberman internet club mira la linea de 4 links (FAQ - Регистрация - Поиск - Вход)
3) Haz click en el segundo link,es para registrarte.
4) Ahora puedes ver la pagina de 2 botones. Haz click en el primer boton, para acordate con las condiciones.
5) Ahora puedes ver la pagina de 5 espacios vacios, 2 espacios escritos, y el codigo.
6) Escribe tu nick en el primer espacio vacio.
7) Escribe tu e-mail en el segundo y el tercer espacios vacios.
8) Escribe tu contrasena en el cuarto y el quinto espacios vacios.
9) Escribe el codigo y haz click en el boton izquierdo (es de letra grande y la primera letra es 'O')
10) Un correo electronico estara enviado a tu e-mail que contiene un link de activacion. Haz click en el link para cumplir con la registracion.
11) Abre el arquivo BOMBERMAN e edita el arquivo "bmudp.ini"
12) En la linea "USER" escribe tu nick (punto viz 6)
13) En la linea "PASSWORD" escribe tu contrasena (punto viz 8 )
14) Ya opera "bm95chat.exe" del arquivo Bomberman y veras otros jugadores de Bomberman.


Chat Bomberman
Chat (bm95chat.exe) esta en el idioma ruso. En la esquina izquierda de abajo puedes ver el numero de juegos activos.


free countersJak rozgryźć grę internetową Atomic Bomberman (POL)

7. ledna 2011 v 15:42 | agnieszka
Szybkie wskazówki bez koniecznosci zalogowania sieUstawienie połączenia i OS
Ten, kto obsługuje serwer, musi mieć publiczny adres IP oraz otwarty na ruterze UDP port 7895.

WINDOWS XP - otworzyć bezpośrenio z książki adresowej grupę bm95.exe
WINDOWS 7 - otworzyć bezpośrenio z książki adresowej grupę bm95Win7.batA teraz już bezpośrednio o grze:
0) Wyłączyć torrenty :)
1) Uruchmomić grupę bm95.exe (bm95Win7.bat)
2) V OPCJACH każdy musi sobie ustawić własne NODE NAME.
3) Ten, kto obsługuje serwer, wybierze w OPCJACH scheme file (mapę) i ustawi TIME.
4) Ten, kto obsługuje serwer, uruchomi grę przez >> Select Start Network game <<
5) Inni dołączą do niego przez >> Join Network game <<

Uwaga. 6) jeśli jesteś w JOIN NETWORK MENU i nie widzisz serwera, naciśnij klawisz F5 w celu aktualizacji


------------------------------------------------------------------------------------00000000000000000000000----------------------------------------------------------------------------------


Opcjonalne części


Wskazówki dotyczące rejestracji w internetowym klubie Atomic Bomberman
1) Włącz przeglądarkę internetową i znajdź następującą stronę "http://bomberman.spb.ru/"
2) Na górze, pod kolorowym napisem ATOMIC BOMBERMAN INTERNET CLUB zwróć uwagę na linijkę z czterema opcjami (FAQ - bazgroły - krótkie bazgroły - najkrótsze bazgroły )
3) Kliknij na drugą opcję; w ten sposób uda ci się zarejestrować
4) Jeśli wszystko się udało, powinna pojawić się strona z wieloma bazgrołami, pod którymi powinny być do wyboru dwie opcje. Kliknij na pierwszą z nich, chodzi o to, że wyrażasz zgodę na wszystko, o czym była mowa.
5) Teraz powinna pojawić się strona z pięcioma pustymi polami, dwiema wypełnionymi i jednym kodem do zapisania
6) W pierwszym pustym polu wpisz swój login
7) W drugim polu musisz podać swojego maila
8) W czwartm i piatym polu musisz wpisać swoje hasło
9) Wpisz kod z obrazka i kliknij na lewy przycisk (jest pogrubiony i zaczyna się od literki O)
10) W ciągu 24h otrzymasz maila z aktywacją; musisz kliknąć na podaną opcję, aby dokończyć logowanie
11) Teraz otwórz część zatytuowaną "BOMBERMAN" i edytuj grupę "bmudp.ini"
12) W miejscu "USER" zamiast znaku zapytania wpisz swój login (patrz punkt 6)
13) W miejscu "PASSWORD" zamiast znaku zapytania wpisz swoje hasło (patrz punkt 8)


Chat Bomberman
Chat jest napisany cyrylicą, ale myślę, że udało mi się go na tyle rozpowrzechnić pomiędzy Czechami i Słowakami, że teraz stanowimy już większość (i szybko opanujemy całą Rosję)
W lewym dolnym rogu znajduje się wykaz wszystkich aktywnych gier. Jeśli ktoś stworzy nową grę, wówczas czerwone zero zmieni się na zieloną jedynkę (albo dwójkę, trójkę itd.)
Podpowiedzi
* Jeśli w głównym menu przytrzymacie wciśniety klawisz "CTRL" i naciśnięcie sześć razy klawisz "E" otworzycie edytora map
* W menu, gdzie możecie wybrać gracza, naciśnijcie pięć razy klawisz "C" a pojawi się wam tabelka z trzema inaczej zablokowanymi modelami gry jednego gracza
* Jeśli chcecie zrobić screeshot gry musicie nacisnąć "ALT" + "C", obrazek będzie dostępny w głównej książce adresowej gry (klawisz printscreen nie działa)
* Grę można zawsze zakończyć wciskając klawisz "F10" nie tracąć przy tym żadnego punktu
* W części Data/Res możecie edytować obrazki pól w grze oraz power-up (nie wolno wam jednak zmienić ich rozmiaru!)
* Jeśli gracie w grupach i chcecie wybrać sobie np. czarnego gracza w czerwonej grupie, który jednak ustawiony jest w grupie białej, wystarczy najechać na niego strzałką i wcisnąć klawisz "T"
* Jeśli tworzycie grę, możecie w player menu, gdzie wybieracie graczy, przepisać jakiegokolwiek gracza kliknięciem klawisza "o" albo "0" (w przpadku, jeśli ktoś zabierze wam wasz ulubiony kolor)
* Jeśli chcecie zakończyć grę a nie chcecie dochodzić do menu przez F10 i 3xEscape, wystarczy wcisnąć "CTRL" + "Q"free counters

Wie man Atomic Bomberman über das Internet spielt (GER)

2. ledna 2011 v 22:45 | 1c42

I. Download für das Spiel:
- Direkter download (ZIP)
- Direkter download

II.
Online chatVerbindungseinstellungen und Betriebssystem
Der Spieler der den Server startet braucht eine öffentliche IP Adresse und der Port 7895 muss geöffnet sein.

WINDOWS XP - Starte "bm95.exe", fertig!
WINDOWS 7 - Starte bm95win7.batUnd jetzt zum Spiel
0. Schließe alle Downloads.
1. Starte "bm95.exe" (bm95Win7.bat)
2. Wähle in den OPTIONs Deinen NODE NAME
3. Spieler die den Server starten wählen ein Level "scheme file" und setzen die Zeit (TIME).
4. Spieler die den Server starten klicken auf "Start Network Game".
5. Andere Spieler klicken auf "Join Network Game".


------------------------------------------------------------------------------------00000000000000000000000----------------------------------------------------------------------------------


Optional Teil


Registrierung im Atomic Bomberman Internet Club
1. Öffne diese Seite in Browser http://bomberman.spb.ru/
2. Unter dem farbigen Titel "ATOMIC BOMBERMAB INTERNET CLUB" gibt es 4 Links (FAQ - Регистрация - Поиск - Вход)
3. Klicke auf den zweiten Link (Регистрация). Das ist die Registrierung.
4. Auf der folgenden Seite gibt es 2 Buttons, mit dem ersten Button akzeptiert man die Nutzungsbedingungen.
5. Auf der folgenden Seite gibt es 5 leere Felder, 2 Pulldown-Felder und ein Code-Feld.
6. Schreibe Deinen Benutzernamen in das erste leere Feld.
7. Schreibe Deine Email-Adresse in das zweite und dritte leere Feld.
8. Schreibe Dein Passwort in das vierte und fünfte leere Feld.
9. Schreibe den Code in das Feld ganz unten und klicke auf den linken Button (Fängt mit O... an).
10. An die angegebene Email Adresse wird jetzt eine Email mit Aktivierungslink geschickt. Klicke auf den Link um dieRegistrierung abzuschließen.
11. Öffne das Verzeichnis "Bomberman" und öffne die Datei "bmudp.ini" in einem Texteditor.
12. In der Zeile "UsER", schreibe Deinen Benutzernamen.
13. In der Zeile "PASSWORD", schreibe Dein Passwort.
14. Starte "bm95chat.exe" aus dem "Bomberman" Verzeichnis um andere Spieler zu sehen.


Bomberman Chat
Chat (bm95chat.exe) in russischer Sprache. Die Zahl in der linken, unteren Ecke gibt die Anzahl der aktiven Spiele an.


free counters